Prispevki vasi Beznovci

Beznovci > Prispevki

Avtorjeva slika

Ponekod premalo posluha za gasilce

"Gasilci so bili na letošnjih intervencijah uspešni, vendar je vsaka invervencija nov iziv in ne lovorika, na katerih spimo. Zavedamo se svojega poslanstva in odgovornosti, čeprav delujemo prostovoljno in pri tem tvegamo svoja življenja." Tako letošnje leto ocenjuje Dušan Utroša, regisjki gasilski poveljnik za Pomurje. V primerjavi z letom 2014, ko je septembra divji vodni ples narave ohromil regijo, bo leto 2016, tako kot lansko leto, v statistki pomurskih gasilcev pisano kot leto običajnega števila intervencij in nalog. A to ne pomeni, da ni nekaj peska v dobro naoljenemu stroju pomurskega gasilstva. "V nekaterih občnah ni zadovoljivega posluha za gasilstvo, ki je po zakonu obvezna javna služba in ga ne moremo primerjati z drugimi organizacijami in društvi. Slepi se vsakdo, ki verjeme, da bo v prihodnosti intervencij manj in da v teh kriznih časih ne bi vlagali v gasilstvo. Težava je, da se gasilstvo ne gradi čez noč." odkrito pove Utroša.

Pomurski gasilci so sicer organizirani v 21 gasilskih zvezah, v katere je vključen 238 prostovoljnih gasilskih društev. Večina društev je 1. in 2. kategorije, razen osrednjih enot, ki so praviloma kategorizirane višje. V regiji deujejo tudi štiri gasilske enote širšega pomena. V pomurju je uradno evidentiranih 18.518 gasilcev, vendar je njihovo število neuradno krepko večje. Za približno 123.000 prebivalcev v 27 pomurskih občinah skrbi okoli 6.200 operativcev z 400 vozili in drugo tehniko, ki je potrebna za izvedbo intervencij. "Zato odločno trdim, da smo s svojim delom, številnostjo, strokovnostjo, zagnanostjo in rezultati trenutno kot regija v vrhu slovenskega gasilstva. To sta delo in zasluga vseh pomurskih gasilk in gasilec, ki dnevno žrtvujejo svoj prosti čas za ljudi, ki so potrebni naše pomoči," doda prvi pomurski gasilec. Gasilci iz regije ob Muri so se junija prav tako izkazali na državnem prvenstvu v Kopru. Gasilska tekmovanja spadajo v strokovno in praktično izobraževanje gasilcev in so izjemno pomembna, saj povezujejo, združujejo, ohranjjo identiteto in usposobljenost, aktinovst in pripadnost gasilskemu gibanju. Prostovoljni gasilski društvi PGD Beznovci in Sovjak sta primer dobre prakse. 22.aprila si bosta njuni enoti Člani A na izbrirnem tekmovanju skušali priboriti nastop na gasilski olimpijadi 2017, ki bo od 9. do 16. julija v Beljaku v Avstriji. Na olimpijadi pa bomo Pomurci gotovo imeli svjega predstavnika, saj bo na tekmovanju čez mejo kot gaislski sodnik pravico delil Martin Ficko iz PGD Rogašovci.

VIR: časopis VESTNIK

2016-12-16 15:49:47KomentarjiKomentiraj prispevek: