Slider Description 1

Kapela

Slika prikazuje kapelo Sv. Florijana-zascitnika gasilstva

Slider Description 1

Nogometno igrišče

V vasi ob gasilskem domu imamo nogometno igrišče na katerem prirejamo različne prireditve

Slider Description 1

Gasilski dom

V lanskem letu 2016 smo v celoti obnovili gasilski dom

Splošno o vasi

Beznovci so ena izmed manjših vasi občine Puconci.

Vas sestavlja okrog 43 gospodinjstev, kjer živi 179 prebivalcev. Krajani Beznovec se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, nekaj jih je zaposlenih v bližnji Murski Soboti ali pa v tujini. V vasi delujejo tri društva: gasilsko društvo, turistično društvo in klub malega nogometa. Trenutni predsednik vasi je Davorin Bernjak.

Beznovci so obcestna in deloma gručasta vas na robu Goričkega in so na obeh straneh Beznovskega potoka. Vas obsega dva dela. Na jugu so Stari Beznovci in na zahodu Novi Beznovci. Do leta 1952 so bili Stari Beznovci in Novi Beznovci samostojni naselji. Do leta 1936 so bili Beznovci pod občino Bodonci, potem pa so bili Novi Beznovci priključeni k občini Cankova, Stari Beznovci pa k občini Strukovci. Po vojni je vas vse do preoblikovanja novih občin pripadala občini Murska Sobota, v devetdesetih letih pa k občini Puconci. Pošta je v Bodoncih, kakor tudi Krajevni urad oz. upravna enota. Od Murske Sobote so Beznovci oddaljeni 15 km, od bližnje Cankove 8 in Bodonec 2 km. Vas leži na 225 m nadmorski višini.

Kraj Beznovci se po do sedaj znanih podatkih prvič omenja leta 1366 kot Beznouch in dystrictu Waralyakurniky in leta 1499 kot Beznowcz. V času madžarske uprave v Prekmurju so se Beznovci imenovali Buzahely, pa tudi O-Beznócz. V Starih Beznovcih so zaselki Sinicova graba, Bizikov Rob, Šerugov Grés. Na desni strani potoka proti Topolovcem so Spodnji Beznovci in nato še zaselek Novi Beznovci. Obdelovalna zemljišča so Črete, Loke, Püngrad, Grad, Grajke ob potoku in na terasi proti Zenkovcem. V vasi je razvito poljedelstvo, živinoreja in sadjarstvo. Čebelarstvo, ki je bilo nekoč v vasi zelo razvito, je propadlo. Gozd je mešan, iglavci in listavci. Ob Gračkem potoku stoji še (Vučakov) mlin, ki pa več ne obratuje. Iz statističnih podatkov je razvidno, da je bilo leta 1869 v vasi 184 prebivalcev, čez dobrih dvajset let (leta 1880) že 238, leta 1890 že 248 in največ leta 1900, in sicer 274. Ob naslednjem štetju (leta 1910) je bilo v vasi 244 prebivalcev, 241 pa leta 1931. Po vojni je bilo leta 1948 v vasi 242 prebivalcev, čez pet let (1953) prav toliko, medtem ko je leta 1961 padlo na 220, leta 1971 pa na 217 prebivalcev.

Ob popisu leta 1992 je bilo v vasi 184 prebivalcev v 43 gospodinjstvih. Prebivalstvo je versko mešano (protestanti in katoličani). Katoličani so vključeni v župnijo Cankova, medtem ko evangeličani v župnijo Bodonci. Katoličani so leta 1994 zgradili tudi kapelico. Vas ima svoje pokopališče. Vas šole ni imela, pač pa so otroci obiskovali osnovno šolo v Bodoncih, ki je bila do leta 1930 verska (evangeličanska), a je Banovinski šolski odbor jeseni 1930 versko šolo ukinil in ustanovil štirirazredno državno narodno šolo. Tudi po drugi svetovni vojni so otroci obiskovali osnovno šolo v Bodoncih, vse do ukinitve višjih razredov, ki jih otroci obiskujejo v Puconcih. V Bodoncih je danes le prvih pet razredov osnovne šole. Otroško varstvo je organizirano v vrtcih na Cankovi in Bodoncih. Vas je dobila svoje gasilsko društvo leta 1931. Leta 1940 zgrajeni gasilski dom so leta 1960 dogradili kot vaški dom z orodjarno, sobo za seje in dvorano za kulturne prireditve. V vasi je znana gostilna Železen z več kot stoletno tradicijo in z bogato domačo kulinarično ponudbo in kot posebnost so divjačinske jedi in celo majhen živalski vrt. V vasi prav tako deluje turistično društvo Vrtnica, ki je bilo ustanovljeno leta 1996. Ob vaškem domu je prenovljeno nogometno igrišče. Zanimivost vasi so še tri zelo stare lipe, katerih starost bo potrebno še ugotoviti.174 prebivalcev

43 hiš

4 znamenitosti

1 gostilna

 

Naše vodstvo

Naše vodstvo vasi šteje več članov, ki opravljajo različne funkcije.
Če imate kakršno koli vprašanje jih lahko kontaktirate preko različnih socialnih omrežij.
 

Tanja Marič

Je ena izmed poglavitvenih oseb v naši vasi Beznovci in odlična organizatorka kakšrnega koli dogodka.

Profile Image Text

Davorin Bernjak

Je trenutni predsednik vasi.

Profile Image Text

Drago Puhan

Je trenutni gasilski predsednik gasilskega društva PGD Beznovci

Profile Image Text

Benjamin Pavel

Je predsednik nogometnega kluba Beznovci.

Profile Image Text

Nogomento igrišče vasi Beznovci

Igrišče na katerem prirejamo različna tekmovanja

Nazadnje dodane fotografije

Zadnje slike
Zadnje slike
Zadnje slike
Zadnje slike
Zadnje slike
Zadnje slike

Zadnji prispevki

Oglejte si prispevke vasi Beznovci. Najdete lahko veliko zanimivih stvari.
Prijetno branje
Čestitke gasilski ekipi Člani A

Naši gasilci Člani A so v nedeljo 23.4.2017 v Slovenski Bistrici zastopali Pomursko regijo na kvalifikacijah za gasilsko olimpijado, ki bo v Avsrijskem Beljaku meseca julija 2017.

2017-04-27 12:29:30 damjanl
Ponekod premalo posluha za gasilce

Beznovci in Sovjak na olimpijskih kvalifikacijah - Regija na vrhu slovenskega gasilstva.

2016-12-16 15:49:47 damjanl
Gasilska ekipa Člani A začela s pripravami na kvalifikacije za gasilsko Olimpijado

Gaslici ekipe Člani A iz Beznovec so začeli s pripravami na kvalifikacije za Gasilsko Olimpijado, ki bo v letu 2017.

2016-11-22 14:33:20 damjanl
Nagrada občine Puconci

PGD BEZNOVCI, Beznovci 8A

Prostovoljno gasilsko društvo Beznovci deluje že več kot 80 let, v vasi Beznovci so člani društva nepogrešljivi pri vsaaki prostovoljni obliki dela. Kljub dolgoletni tradiciji se zdi, da je društvo na vrhuncu svoje uspešnosti. Člani prostovoljnega društva so letoos zaključili popolno prenovo gasilskega doma, saj je bila zgrajena nova garaža in orodjarna, na novo postavljeno ostrešje, renovirani notranji postori ter urejena celotna zunanja podoba objekta, vključno s fasado.

2016-10-24 11:03:13 damjanl